หมายเหตุ ถ้ากดปุ่มล็อคอินแล้วเกมไม่เปิดขึ้นมาให้ทำดังต่อไปนี้
  • คลิกปุ่มเมาส์ขวาที่รูปปุ่มล็อคอินแล้วเลือก "เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่ (Open link in new tab)"
  • เมื่อกดแล้วจะมีเปิดหน้าต่างใหม่เปิดขึ้นมาให้เราเข้าไปที่หน้าต่างใหม่
  • เมื่อเข้ามาแล้วจะพบข้อความว่า "เปิด Chibi Planet.exe ไหม"
  • ให้เลือกเครื่องหมายถูกที่ "อณุญาตให้ chibiplanet.exe เปิดลิงก์ประเภทนี้ในแอปที่เชื่อมโยงทุกครั้ง (Always allow chibiplanet.com to open links of this type in the associated app)"
  • เสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม "เปิด Chibi Planet.exe (Open Chibi Planet.exe)"
สามารถดูคลิปการได้ล็อคอินที่นี่นะครับ
https://www.facebook.com/watch/?v=3445727182112502
PS.ุ If the game doesn't run after logging in, follow these steps.
  • Right click on the log in button and choose 'Open link in new tab'.
  • Once done, go to the new tab that appeared after the click.
  • You'll see a message asking if you would like to open Chibi Planet.exe
  • Tick on the box for 'Always allow chibiplanet.com to open links of this type in the associated app'.
  • Click 'Open Chibi Planet.exe'.
Watch the tutorial video via
https://www.facebook.com/watch/?v=3445727182112502